De Westerschelde is een uniek vaarwater, druk bevaren in de vaargeulen en daarbuiten rustig met op de banken rustende zeehonden. Het verval is 4 tot 5 meter en er kan een behoorlijke stroming staan. Daardoor zijn ook wat grotere afstanden zoals Antwerpen, of wat dichterbij Breskens, Blankenberghe of Oostende makkelijk te bereiken. Op de Westerschelde geld het Scheepvaartreglement Westerschelde.  

Veel informatie kunt u vinden op de Watersportalmanak.

Marifoonkanalen Westerschelde

Monding van de Westerschelde: kanaal 14 (Centrale meldpost Vlissingen)

Boven Terneuzen tot de platen van Ossenisse: kanaal 3 (Centrale meldpost Terneuzen)
Onder Hansweert bij de platen van Ossenisse: kanaal 65 (Centrale meldpost Hansweert)
Vanaf Walsvoorden tot in Antwerpen: kanaal 12 (Centrale meldpost Zandvliet)

Drempel in de sluis

Voordat u de haven binnengaat vaart u eerst door een keersluis. Deze staat altijd open, behalve in de winter.
In deze sluis ligt een drempel op 3,30 beneden NAP.
Met laag water is het verstandig om hier rekening mee te houden.
In de periode tussen 2 uur voor tot 2 uur na laag water kan er minder dan 1.80m staan.  

U kunt bij de havenmeester altijd van te voren de waterstand opvragen tel (0031)118414498.

Bankert Boating

Brasserie